Monday, October 26, 2009

KATA SENDI NAMA

  • Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam bahasa Melayu.
  • Kata tugas lain tidak membentuk frasa
  • Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.
  • Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.
  • Lihat contoh-contoh di bawah
Sendi Nama Tugas/contoh
di Menunjukkan tempat (di pejabat)

Menunjukan perbuatan (dipukul, dicuci)

ke Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia)

Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam)

dari Menunjukkan tempat atu arah datang

Menunjukkan waktu atau masa

kepada Menunjukkan sasaran/ditujukan

Menunjukkan bahagian sesuatu

Menunjukkan perubahan keadaan

daripada Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri)

Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga)

Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada)

pada Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada arial televisyen)

Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada saya)

Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam)

untuk Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu)

Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai sahaja)

bagi Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah masjid)

Derma bagi pelarian Afghanisatn itu dilarikan orang.

demi menunjukkan tujuan

menunjukkan urutan

Untuk menegaskan sesuatu

tentang Menunjukkan rujukan
dengan Menunjukkan turut serta

Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan

Menunjukkan benda yang digunakan

Menunjukkan persamaan

sejak, semenjak Menjadi penanda waktu atau masa
terhadap Menunjukkan rujukan yang tentu
oleh Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif

Menunjukkan sebab

akan Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif
hingga, sampai Menunjukkan had masa atau peringkat
seperti, bagai, umpama, laksana, bak Menunjukkan perbandingan

No comments:

Post a Comment