Thursday, July 9, 2009

Panitia Bahasa Melayu


J A W A T A N K U A S A~I N D U K


P E N G E R U S I

PUAN HAJAH HAMIDAH BT. SAMAN


N A I B ~P E N G E R U S I

TUAN HAJI MOHD MOHTAR B. HUSSIN


K E T U A ~B I D A N G
-


K E T U A ~P A N I T I A

ENCIK MAT RAHIM B. YOM


S E T I A U S A H A

CIK MUNIRAH BT. AHMAD


A J K

*PUAN NORSHIHAN BT. OMAR

*PUAN ROHAIMI BT. ARIFFIN

*PUAN NOR AZIZAH BT. AHMAD

* ABANG ABDUL RAHMAN B. ABANG JOHNNY

*EN. KHUSAINI AMIR B. PUTEH WAHAB

*PUAN SALMAH BT. WAHID

*LATIFAH BT. AHMAD

Panitia Bahasa Melayu


P E N D A H U L U A N


Panitia Bahasa Malaysia dibentuk selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan masyarakat dan negara.

V I S I

Melahirkan insan yang sejahtera berilmu, berketrampilan.

M I S I

Melahirkan insan yang sejahtera berilmu, berketrampilan.

M A T L A M A T

Meningkatkan pencapaian
cemerlang pelajar dalam Bahasa
Malaysia peringkat PMR dan SPM.

O B J E K T I F

· Melahirkan pelajar yang
· berilmu dan berkualiti dalam PMR dan SPM.
· Meningkatkan kepakaran guru untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

K E R J A Y A

· Pakar bahasa
· Guru bahasa
· Pemberita / Wartawan
· Penulis buku
· Pensyarah bahasa
· Penterjemah bahasa