Monday, October 26, 2009

AYAT PENYATA


AYAT PENYATA

*Untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan.

contoh:

 • Mereka berkumpul di padang sekolah.
 • Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu
 • Bangunan sekolah sudah tua.
 • Pemuda itu membawa ibunya ke klinik.
AYAT TANYA

*Untuk bertanya atau menyoal.

*Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

i. Ayat tanya tanpa kata tanya

contoh:

 • Dia ke kedai lagi?
 • Dr. Mahathir ke White House?
 • Perempuan tua itu ibunya?.

ii. Ayat tanya dengan kata tanya atau sendi nama

contoh:

 • Cikgu kamu siapa?
 • Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel)
 • Saudari tinggal di mana?
 • Di manakah saudari tinggal?.(kata tanya dengan partikel)
 • Cikgu kamu siapa?
 • Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel)
 • Saudari tingal di mana?
 • Di manakah saudari tinggal?.(kata tanya degan partikel)
AYAT PERINTAH

*Bertujuan menimbulkan tindak balas daripada orangkedua.

*Umumnya tindak balas dapat diperolehi melalui suruhan, larangan, silaan, dan permintaan.

*Untuk tujuan suruhan, larangan, silaan dan permintaan, maka ayat perintah menggunakan kata perintah seperti jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong dan sebagainya.

AYAT SILAAN

*Ayat silaan iaah untuk menjemput atau menyilakan orang melakukan sesuatu. Ayat-ayat ini menggunakan kata perintah seperti jemput dan sila.

*Partikel -lah juga boleh digunakan untuk melembutkan ayat.

contoh:

 • Sila jawap surat ini sekarang
 • Silalah jawap surat ini sekarang. (Lebih lembut)

AYAT PERMINTAAN

*Ayat permintaan bertujuan meminta sesuatu dan biasanya menggunakan kata perintah tolong dan minta.

*Partikel -lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat.

1 comment: